Quý khách đang truy cập bằng wifi

Vẫn là nước mắm, tỏi ớt nhưng thêm ngò rí vào đã làm tăng hương thơm và mùi vị rất nhiều.