Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Trốn vào rừng xanh làm burger nướng củi cực nghệ

  • Yêu thích

Burger đen làm từ túi mực được nướng củi giữa rừng là trải nghiệm mới lạ cho các tín đồ ẩm thực. Quá trình làm món burger giữa thiên nhiên đạt chuẩn chất lượng diễn ra thế nào?