Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Chuyện gì xảy ra sau khi luộc dưa hấu trong 10 giờ?

  • Yêu thích

Hai bạn trẻ người Hàn Quốc đã chứng minh "chuyện gì cũng có thể xảy ra" khi thử luộc dưa hấu trong nhiều giờ đồng hồ. Kết quả thu lại khiến cả hai đều bất ngờ.