Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đồ ăn ngon nhưng chỉ dành cho...mắt

  • Yêu thích

Bản sao các món ăn đặt bên ngoài nhà hàng có thể ấn tượng với bất kỳ ai trong lần đầu đến Nhật Bản. Sự phổ biến khiến mẫu thức ăn trở thành ngành công nghiệp trị giá 90 triệu USD.