Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tại sao con người chỉ thay răng duy nhất một lần trong đời?

  • Yêu thích

Một số động vật có thể thay răng nhiều lần trong đời, nhưng con người chỉ mọc răng sữa rồi thay thế bằng răng trưởng thành. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?