Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Thực đơn cho nàng có dáng người quả lê

  • Yêu thích

Phụ nữ thân hình quả lê thường có phần hông rộng hơn vai và tăng cân ở vùng đùi. Vì vậy, bạn cần lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp để khắc phục các nhược điểm này.