Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Kiêng quét nhà đổ rác ngày tết và sự thật ít người biết

  • Yêu thích

Không nên làm những việc liên quan đến quét tước, dọn dẹp thậm chí là đổ rác trong đầu năm mới, bởi điều đấy sẽ rất dễ quét luôn đi tài khí trong nhà. Người xưa cho rằng, quét nhà trong ba ngày đầu năm mới thì “Thần Tài sẽ đi mất, tiền bạc sẽ không đến được với gia đình”.