Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cá nhám nhúng giấm - món nhắm ngày Tết của dân Hội An

  • Yêu thích

Nếu cảm thấy ngán với bàn ăn đầy thịt mỡ ngày Tết, bạn có thể đổi món bằng cá nhám nhúng giấm vừa chua cay, vừa béo mà thơm bùi, là món mồi yêu thích của cánh đàn ông miền biển.