Quý khách đang truy cập bằng wifi

Khi bạn có một bản sao y hệt mình thì sẽ cảm giác như thế nào? Nết ăn nết ngủ cứ gọi là trời sinh một cặp.