Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nướng cua trong dưa hấu và cái kết

  • Yêu thích

Một sự kết hợp siêu đặc biệt giữa cua biển và dưa hấu sẽ khiến cho bạn giật mình về độ ngon của nó.