Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đặc sản ổi luộc - món ăn đậm chất quê hương

  • Yêu thích

Đã là người Việt Nam có ai là không biết đến thứ quả có tên là ổi. Nhưng bạn đã bao giờ từng nghĩ rằng có món... ổi luộc chưa? Có lẽ với nhiều người thành phố, món này nghe qua chỉ như là một trò nghịch ngợm của trẻ con nhưng thực chất đây lại là một món đặc sản của vùng Tây Bắc.