Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Những cuộc giải cứu thần kỳ từ lòng đất

  • Yêu thích

Thế giới đã chứng kiến nhiều pha giải cứu thần kỳ từ lòng đất khiến mọi người bất ngờ. Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng những nạn nhân đều được lên mặt đất an toàn.