Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Làm hồng môi thâm nhờ son dưỡng môi củ dền

  • Yêu thích

Hỗn hợp củ dền với dầu dừa và vaseline giúp cải thiện sắc tố môi tự nhiên.