Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Những cách đơn giản giảm hóa đơn tiền điện trong tháng hè oi bức

  • Yêu thích

Miền Bắc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ 37-38%. Vậy làm sao để vừa tiết kiệm hóa đơn tiền điện vừa không ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình