Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Vịt chiên sả ớt ngon "nhức nhối"

  • Yêu thích

Vịt chiên thơm nức mũi, thịt ngọt mềm ngấm đều gia vị khiến bạn ăn miếng một lại muốn thêm miếng hai.