Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nắng nóng, vi trùng tăng 12 lần trong đồ ăn thức uống

  • Yêu thích

Ngoài những khó chịu trong sinh hoạt, sản xuất ngoài trời, nắng nóng còn làm tăng nguy cơ phát bệnh do thực phẩm dễ bị ôi thiu, vi trùng tăng gấp nhiều lần trong đồ ăn, thức uống.