Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Khi thánh ăn cay chén món chanh - mắm - đường

  • Yêu thích

Vị chua cay tột độ của món ăn khiến người xem vừa thèm lại vừa lạnh sống lưng.