Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cá quả quay lu mộc mạc mà siêu tốn cơm

  • Yêu thích

Cá quả quay lu là món ăn khá đặc biệt, bởi nó giữ nguyên được vị cá tự nhiên mà lạ ở chỗ, nó không hề có mùi tanh.