Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đã uống bia thì phải biết trò này

  • Yêu thích

Một trò troll cực vui với lớp bọt bia này. Đó là biến phần bọt của bia "tuôn trào" như nổ bom nguyên tử.