Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Công thức cá sấy mắc khén ngon tê đầu lưỡi

  • Yêu thích

Cá sấy mắc khén gây ấn tượng bởi vị ngọt thơm của miếng cá dai dai hòa cùng vị tê tê của hạt mắc khén ngay đầu lưỡi.