Quý khách đang truy cập bằng wifi

HD đăng ký và sử dụng

Quý khách chỉ cần đăng ký một lần và sử dụng mãi mãi đến khi hủy dịch vụ


1. Thuê bao sử dụng mạng Vinaphone

1.1. Đăng ký dịch vụ


Soạn DK I gửi 9686 để đăng ký gói ngày (Phí DV: 2.000đ/ngày)

Soạn DK I7 gửi 9686 để đăng ký gói tuần (Phí DV: 10.000đ/tuần)

Soạn DK I30 gửi 9686 để đăng ký gói tháng (Phí DV: 30.000đ/tháng)


1.2. Hủy dịch vụ


Soạn HUY I gửi 9686 (0đ) để hủy gói ngày

Soạn HUY I7 gửi 9689 (0đ) để hủy gói tuần

Soạn HUY I30 gửi 9686 (0đ) để hủy gói tháng


1.3. Lấy mật khẩu wifi 


Soạn MK I gửi 9686 (0đ), mật khẩu được gửi dưới dạng tin nhắn. Sau khi nhận mật khẩu, vui lòng thay đổi mật khẩu trên Trang cá nhân để tiện sử dụng những lần sau.


2. Thuê bao sử dụng mạng Mobifone

2.1. Đăng ký dịch vụ

Soạn DK I gửi 9686 để đăng ký gói ngày (Phí DV: 2.000đ/ngày)

Soạn DK I7 gửi 9686 để đăng ký gói tuần (Phí DV: 10.000đ/tuần)

Soạn DK I30 gửi 9686 để đăng ký gói 1 tháng (Phí DV: 30.000đ/tháng)

Soạn DK I90 gửi 9686 để đăng ký gói 3 tháng (Phí DV: 60.000đ/3 tháng)

Soạn DK I180 gửi 9686 để đăng ký gói 6 tháng (Phí DV: 100.000đ/6 tháng)

Soạn DK I365 gửi 9686 để đăng ký gói 1 năm (Phí DV: 200.000đ/365 ngày)


2.2. Hủy dịch vụ


Soạn HUY I1 gửi 9686 (0đ) để hủy gói ngày

Soạn HUY I7 gửi 9686 (0đ) để hủy gói tuần

Soạn HUY I30 gửi 9686 (0đ) để hủy gói 1 tháng

Soạn HUY I90 gửi 9686 (0đ) để hủy gói 3 tháng

Soạn HUY I180 gửi 9686 (0đ) để hủy gói 6 tháng

Soạn HUY I365 gửi 9686 (0đ) để hủy gói 1 năm


2.3. Lấy mật khẩu wifi


Soạn MK I gửi 9686 (0đ) mật khẩu được gửi dưới dạng tin nhắn. Sau khi nhận mật khẩu, vui lòng thay đổi mật khẩu trên Trang cá nhân để tiện sử dụng những lần sau.


Hoặc truy cập trang http://icook.vn chọn Đăng ký tại trang chủ - vị trí nhận diện thuê bao


2.4. Lấy hướng dẫn và kiểm tra sử dụng dịch vụ


Soạn HD I gửi 9686 (0đ) để nhận hướng dẫn về việc đăng ký và sử dụng dịch vụ dưới dạng tin nhắn.


Soạn KT I gửi 9686 (0đ) để kiểm tra gói cước đang sử dụng trên dịch vụ.