• Thử nếm món ếch ương siêu to khổng lồ Nambla

  • Yêu thích

Món ếch ương khổng lồ Nambia (Namibian Frog) trở thành một món ăn nguy hiểm đó là nếu người dân ăn chúng vào những thời điểm không phù hợp trong năm, hoặc trước khi chúng đến mùa giao phối, chất độc từ cơ thể của ễnh ương có thể khiến người ta suy thận, dẫn đến tử vong