• Đã mắt xem màn sơ chế bạch tuộc khổng lồ

  • Yêu thích

Bạch tuộc khổng lồ có vẻ ngoài đáng sợ nhưng nếu khéo léo xử lý, đây lại là nguyên liệu cho nhiều món ăn ngon, hấp dẫn thực khách.