• Giải độc gan, xóa tan mọi ‘bực tức’ chỉ nhờ 3 huyệt vị này

  • Yêu thích

Gan tham gia vào hầu hết các quá trình sinh học diễn ra trong cơ thể, bao gồm chức năng lọc máu, thải độc, vậy nên gan thường xuyên phải đối mặt với nhiều rủi ro. Đó chính là lý do bạn cần các phương pháp giải độc gan, dưỡng can.