Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tôm hùm đất: đặc sản hay là kẻ phá hoại?

  • Yêu thích

Có những loài sinh vật ngoại lai được nhiều người coi là đặc sản thơm ngon, song với người nông dân lại là nỗi khiếp sợ. Bởi vì chúng phá hoại mùa màng gây thiệt hại lớn.