Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Châu chấu hầm tương - Inago no Tsukudani

  • Yêu thích

Một trong những món kỳ lạ nhất mà bạn có thể tìm ăn ở Nhật là inago no Tsukudani - châu chấu luộc chín rồi hầm với nước sốt chế biến từ tương và cỏ biển.