Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ngon không lối thoát với món thịt quay giòn bì

  • Yêu thích

Miếng thịt giòn, vàng rộm khiêu khích trong miệng sẽ khiến cho bạn cảm thấy kích thích không ngờ.