Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Sầu riêng ăn tươi nguyên trái xưa rồi, hãy ăn sầu riêng nướng đi!

  • Yêu thích

Sầu riêng ăn tươi nguyên trái xưa rồi diễm ơi. Người Thái, mang sầu riêng nguyên trái nướng trên lửa, cách ăn này tăng mùi thơm độc đáo hơn cho sầu riêng thông thường.