Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đập vỡ quả trứng để cấy nở thành con, bạn đã biết làm chưa?

  • Yêu thích

Một quả trứng đã được tách vỏ chỉ còn chất lỏng ở phía trong vẫn có thể nuôi được thành gà con?