Quý khách đang truy cập bằng wifi

Từ cuối tháng 5 đầu tháng 6, đầm sen hồ Tây (Hà Nội) luôn tấp nập người đến chụp ảnh kỷ niệm. Mùa sen vì thế cũng trở thành thời điểm kinh doanh "bội thu" với nhiều thợ ảnh.