• Jell-o art - nghệ thuật tạo hình trên thạch rau câu

  • Yêu thích

Những miếng thạch rau câu 3D được tạo hình công phu tỉ mỉ như bức tranh này là một môn nghệ thuật ở Singapore, còn được gọi là jell-o art.