Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Hãy quên cơn ác mộng gọt dứa đi

  • Yêu thích

Với chiếc máy gọt dứa này, cơn ác mộng gọt dứa sẽ chẳng còn tồn tại trên đời nữa đâu.