Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Khi các nhà du hành phải ăn lại ''chất thải'' của mình

  • Yêu thích

Nghe có vẻ kinh hãi nhưng chế biến lại thức ăn từ chính chất thải của mình lại là cách mà các phi hành gia tồn tại trong hành trình khám phá Hỏa tinh. Hãy xem họ đã làm như thế nào nhé!