Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tự chế dụng cụ nạo rau củ tiện dụng từ lọ thuỷ tinh

  • Yêu thích

Lọ thuỷ tinh trong gia đình nếu không dùng đến bạn đừng vội vứt đi. Chỉ với thao tác đơn giản, bạn có thể tự chế thành chiếc nạo thông minh tự đựng vỏ các loại củ, quả.