Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tự làm salad ăn chống ngấy ngày hè

  • Yêu thích

Để tránh cảm giác ngấy trong những ngày hè, bạn có thể tự tay làm salad để ăn kèm với các món ăn khác trên bàn tiệc.