Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Phô mai mốc xanh hảo hạng được làm như thế nào?

  • Yêu thích

Phô mai xanh từ lâu nổi tiếng trên toàn thế giới với điểm đặc trưng là các vân mốc xanh. Tuy nhiên, chỉ nhìn qua vẻ ngoài, nhiều người không dám thử vì cho rằng phô mai đã hỏng.