Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ăn tươi nuốt sống huyết và mật rắn

  • Yêu thích

Chưa có kết luận nào về công dụng thực của các loại rượu pha máu huyết rắn và mật rắn cả. Nhưng thú vui được uống rượu huyết rắn tươi, nuốt mật rắn vẫn đang là mốt trong giới đại gia, người có tiền hiện nay