Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ăn cả con bạch tuộc sống theo cách kinh dị nhất!

  • Yêu thích

Bạch tuộc sống, món ăn độc đáo của Hàn Quốc, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế nếm thử. Thử thách ăn liên tục nhiều con bạch tuộc sau đây không khuyến khích khán giả làm theo.