Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Siêu đã miệng với món bánh cá hồi nướng

  • Yêu thích

Bằng cách sử dụng 2 miếng bột ngàn lớp (puff pastry) cán sẵn để tạo hình, bạn có thể tự làm chiếc bánh nướng cá hồi với hình con cá và nhân cá hồi hấp ngon tuyệt bên trong.