Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Timelapse 15 loài hoa xương rồng nở rộ trong 1 đêm

  • Yêu thích

Một nhà làm phim đã quay lại cảnh 15 loại hoa xương rồng nở rộ chỉ sau 1 đêm. Ông cho biết tuỳ từng loại xương rồng mà quá trình nở hoa sẽ khác nhau và tồn tại chỉ 1 ngày.