Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Mộc miên nở rộ cả khoảng trời tháng 3

  • Yêu thích

Mỗi độ tháng 3 về, hoa gạo lại nở rộ, nhuộm đỏ cả một góc trời khắp các làng quê Bắc Bộ. Các thiếu nữ mặc áo dài trắng tranh thủ rủ nhau đi chụp ảnh khi hoa đang rực rỡ nhất.