Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Phát hờn với những hộp cơm xinh yêu của mẹ

  • Yêu thích

Charaben là loại cơm hộp bento phổ biến ở Nhật Bản, tạo hình các nhân vật đẹp mắt khiến bạn "không nỡ ăn". Nhiều bà mẹ tham gia lớp dạy charaben để làm cơm cho con đem đến trường.