Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Thách nhau ăn hết bát mì ramen 4 cân trong vòng 30 phút

  • Yêu thích

Món mì ramen nhúng khổng lồ là thử thách khó nhằn cho thực khách tại Mỹ khi mới chỉ có một người chiến thắng. Người chơi phải ăn hết phần mì khổng lồ trong vòng 30 phút.