Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Hết hồn với thử thách nhai 2 gram mù tạt

  • Yêu thích

Cò quay wasabi là một trò chơi được tổ chức tại nhà hàng Hojoko ở Boston (Mỹ). Theo luật, người chơi sẽ phải ăn một lượng lớn mù tạt xanh nếu không may quay trúng "sushi tử thần".