Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Làm sao để không tăng cân nhanh sau khi đã giảm thành công?

  • Yêu thích

Các nghiên cứu cho thấy con người dễ tăng cân hơn sau khi đã giảm thành công. Ngoài vấn đề về calo dư thừa, hormone cũng đóng vai trò quan trọng không kém.