Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Phóng viên Hàn Quốc mê tít món cơm rang dưa bò Việt Nam

  • Yêu thích

Đến Việt Nam công tác trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, phóng viên Cho Young-Min của đài MBN, Hàn Quốc, chia sẻ cảm nhận về món cơm rang dưa bò tại Hà Nội.