Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ăn nguyên quả hay uống sinh tố sẽ tốt hơn?

  • Yêu thích

Khi nghiền trái cây thành loại bột đặc, bạn sẽ bị mất đi chất xơ không hòa tan và các lợi ích của nó. Nói một cách đơn giản, ăn trái cây sẽ tốt hơn là uống sinh tố hoặc nước trái cây ép.