Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cỏ năn - sản vật dân dã miền sông nước

  • Yêu thích

Năn vốn là loại mọc hoang như cỏ dại, thường mọc nhiều ở vùng trũng ngập nước, mà bà con thôn quê thường gọi là lung. Sản vật này là món ăn quê hương được nhiều người dân miền Tây yêu thích và dùng đãi khách phương xa. Dần dà, năn được người dân địa phương khai thác, rồi trồng trên đất ruộng, đem lại thu nhập khá...