Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Xuân đã về trên đất hoa Sa đéc

  • Yêu thích

Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) bắt đầu nhộn nhịp du khách, các nhà vườn đang tích cực hoàn thiện những công đoạn chăm hoa cuối cùng.