Quý khách đang truy cập bằng wifi

Tại lễ hội bắt cá trên hồ băng Chagan (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) vào ngày đầu năm mới, các ngư dân địa phương trúng đậm khi bắt được 650 tấn cá trong chưa đầy nửa ngày.